Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทางกายภาพ

สถานที่ตั้งสำนักงานเขต

          สำนักงานเขตราชเทวี ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 92 ตารางวา
เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่กรุงเทพมหานครได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากกองทัพบก
 

พื้นที่

 
สำนักงานเขตราชเทวี มีพื้นที่การปกครอง รวม 7.73 ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่   แต่ละแขวงได้ดังนี้
          แขวงถนนพญาไท  มีพื้นที่ 1.136 ตารางกิโลเมตร
          แขวงถนนเพชรบุรี  มีพื้นที่ 1.148 ตารางกิโลเมตร
          แขวงทุ่งพญาไท มีพื้นที่ 2.559 ตารางกิโลเมตร
          แขวงมักกะสัน มีพื้นที่ 2.882 ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขต


          ทิศเหนือ           ติดกับพื้นที่เขตพญาไท และเขตดินแดง
          ทิศใต้               ติดกับเขตปทุมวัน และเขตวัฒนา
          ทิศตะวันออก      ติดกับเขตวัฒนา และเขตห้วยขวาง
          ทิศตะวันตก        ติดกับพื้นที่เขตดุสิต และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย