Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปของเขตราชเทวี

สถานที่ตั้งสำนักงานเขต
                สำนักงานเขตราชเทวี ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 92 ตารางวา เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่กรุงเทพมหานครได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากกองทัพบก
 

พื้นที่
                สำนักงานเขตราชเทวี มีพื้นที่การปกครอง รวม 7.73 ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่   แต่ละแขวงได้ดังนี้
  1. แขวงถนนพญาไท              มีพื้นที่       1.136       ตารางกิโลเมตร
  2. แขวงถนนเพชรบุรี             มีพื้นที่       1.148       ตารางกิโลเมตร
  3. แขวงทุ่งพญาไท                มีพื้นที่       2.559       ตารางกิโลเมตร
  4. แขวงมักกะสัน                  มีพื้นที่       2.882       ตารางกิโลเมตร
 

อาณาเขต
                ทิศเหนือ           ติดกับพื้นที่เขตพญาไท และเขตดินแดง
                ทิศใต้               ติดกับเขตปทุมวัน และเขตวัฒนา
                ทิศตะวันออก      ติดกับเขตวัฒนา และเขตห้วยขวาง
                ทิศตะวันตก        ติดกับพื้นที่เขตดุสิต และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย