Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย


อาคารพิพิธภัณฑ์ในอดีต คือ สถานีตำรวจรถไฟ จากนั้นสหภาพแรงงานได้ใช้เป็นที่ทำการก่อนจะเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ด้านหน้าอาคารมี “อนุสาวรีย์ศักดิ์ศรีแรงงาน”     เป็นรูปปูนปั้นคนงานชายหญิงกำลังผลักกงล้อประวัติศาสตร์ให้เคลื่อนไปข้างหน้าบนรถถัง

                ภายในอาคารมีห้องโถงใหญ่ใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ จัดประชุมสัมมนา นิทรรศการและขายของที่ระลึก ในส่วนของการจัดแสดงแบ่งเป็น 6 ห้อง

                ห้องแรก : แรงงานบังคับไพร่ทาสคือฐานของสังคมโบราณเป็นเรื่องราวของแรงงานไทยยุคโบราณ มีข้าวของเครื่องใช้และคำบรรยายที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานสมัยโบราณ

                ห้องที่สอง : แรงงานในกระบวนการปฏิรูปประเทศ – เป็นการบอกเล่าเรื่องราวการมีส่วนร่วมของแรงงานไทยต่อกระบวนการปฏิรูปประเทศ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                ห้องที่สาม : ทุกข์ของกรรมการ ใครจะช่วย – แสดงเรื่องราวสะท้อนปัญหาของผู้ใช้แรงงานไทยในช่วยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เอกสารหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้แรงงานไทยพยายามที่จะรวมตัวจัดตั้งองค์กรในรูปของสมาคมจากหลักฐานใบปลิว และหนังสือพิมพ์กรรมกร

                ห้องที่สี่ : แรงงานพิทักษ์ประชาธิปไตย – เป็นเรื่งอรวมผู้ใช้แรงงานระหว่างหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงการทำรัฐประหารของจอมพลสฤษด์ ธนะรัชต์

                ห้องที่ห้า : จากยุคมืดถึงยุคทองแรงงานไทย – มีการแสดงภาพถ่ายและเรื่องราวของผู้นำแรงงานที่เผชิญชะตากรรมระหว่างการปกครองของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งมุ่งเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ และมองว่าขบวนการสหภาพแรงงานเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการลงทุน

                ห้องที่หก : วันนี้ของแรงงานไทย – เป็นเรื่องราวของแรงงานไทยในยุคใกล้ เช่น การต่อสู้เพื่อเรียกร้องกฎหมายประกันสังคม เรียกร้องสิทธิลาคลอด 90 วันของแรงงานสตรี เรื่องราวของทะนง โพธิ์อ่าน ผู้นำแรงงานผู้ลุกขึ้นคัดค้านเผด็จการจนหายสาบสูญอย่างลึกลับ เรื่องการมีส่วนร่วมของแรงงานไทยระหว่างการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เมื่อครั้งเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ.2535 และอีกมุมก็จัดแสดงซากสิ่งของจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาแคเดอร์ ที่มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก

                ส่วนห้องขังที่ยังมีลูกกรงเหล็กได้ดัดแปลงเป็น “ห้องสมุดแรงงาน ศ.นิคม จันทรวิทูร” อดีตอธิบดีกรมแรงงาน
นักวิชาการแรงงานอาวุโส ผู้ทุ่มเทให้กับการแก้ปัญหาแรงงานอย่างจริงจัง

                สถานที่ตั้ง : ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                โทร. 0-2251-3173
                เปิดทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
                ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม