Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สวนสันติภาพ


ชื่อ “สวนสันติภาพ” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงวันสิ้นสุดสงครามโลก ครั้งที่ 2 คือวันที่ 16 สิงหาคม 2488 ซึ่งถือเป็นวันสันติภาพของมนุษย์ตัวอักษรที่เป็นชื่อสวนแห่งนี้นำมาจากลายมือของท่านพุทธทาสภิกขุ จุดเด่นของสวนแห่งนี้ก็คือประติมากรรมนกคาบช่อมะกอก ซึ่งแทนสื่อสันติภาพของโลก โดยนำมาจากผลงานของ ปิกัสโซ (Picasso) ศิลปินชาวสเปน

                สวนแห่งนี้ถือเป็นปอดใจกลางมหานคร ซึ่งบรรยากาศในสวนแห่งนี้เป็นลักษณะสวนป่าธรรมชาติ โดยปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ บริเวณตรงกลางสวนมีสระน้ำ 3 สระล้อมรอบด้วยทางเท้า ถนนสำหรับใช้วิ่งออกกำลังกาย และพักผ่อน

                ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมบรรยากาศภายในสวนหรือพักผ่อนออกกำลังกายได้ทุกวันโดยที่ตั้งสวนสาธารณะแห่งนี้จะอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จะเปิดตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 21.00 น.