Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สวนรมย์ราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวีได้จัดทำโครงการ “สวนป่ากลางเมืองเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ ในปี พ.ศ.2542 โดยปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่ว่าง บริเวณใต้ทางด่วน ซอยรัชฎภัณฑ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งที่บางส่วนใช้เป็นลานกีฬา โดยเป็นโครงการร่วมระหว่าง กรุงเทพมหานครกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีสำนักงานเขตราชเทวีเป็นผู้ดูแล

                ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2547 สำนักงานเขตราชเทวีได้ทำการปรับปรุงสนป่าแห่งนี้ให้เป็นสวนสุขภาพ โดยเพิ่มทางวิ่งออกกำลังกายพร้อมปลูกต้นไม้และหญ้า, ไม้ดอก ไม้ประดับ และสร้างรั้วรอบสวนสุขภาพแต่ยังไม่เต็มพื้นที่

                ผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการ “10 คลองใส 10 ถนนสวย 10 สวนสาธารณะ” สำนักงานสวนสาธารณะได้ประสานงานกับเขตราชเทวีเพื่อนำสวนสุขภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว โดยสำนักงานสวนสาธารณะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มพร้อมมีเครื่องเล่นของเด็กตกแต่งภายในสวน เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตั้งชื่อสวนสุขภาพใหม่ว่า “สวนรมย์ราชเทวี” และทำพิธีเปิดสวนรมย์ราชเทวีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548