Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บางกอกดอลล์


งานฝีมือประดิษฐ์ประดอยเป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยเราทำได้ดีไม่แพ้ชาติใดศิลปหัตถกรรมที่ต้องใช้ความละเอียดประณีตสูง อย่างเช่นการประดิษฐ์ตุ๊กตาฝีมือคนไทย ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นานาชาติให้การยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะตุ๊กตา บางกอกดอลล์ ของคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล นั้นนับเป็นส่วนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ไม่น้อยเลยทีเดียว

                ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ นับหมื่นตัวถูกบรรจงตกแต่งขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตาโขน ละครรำ ชีวิตชาวไทยในชนบท และชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมถึงการผลิดขึ้นตามวาระพิเศษ หรือตามความต้องการของผู้สั่งทำ ซึ่งการผลิตแต่ละขั้นตามวาระพิเศษ หรือตามความต้องการของผู้สั่งทำ ซึ่งการผลิตแต่ละขั้นตอนล้วนแต่ทำด้วยมือทั้งสิ้น

                ด้วยความสวยงามและคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ไทย “ตุ๊กตาบางกอกดอลล์” จึงถูกนำไปเป็นของขวัญสำหรับบุคคลสำคัญระดับประมุขของประเทศ รวมทั้งแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองไทยในหลายครั้งหลายครา อีกทั้งยังเคยพิชิตรางวัลชนะเลิศการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศโปแลนด์เมื่อปี 2521 จึงกล่าวได้ว่า ตุ๊กตาบางกอกดอลล์เป็นที่รู้จักของนานาชาติและนักสะสมมานานนับสิบปีแล้ว

                นอกจากนี้ ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ ยังถูกนำไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นครชิคาโก ในสหรัฐอเมริกา และกรุงนิวเดลฮีประเทศอินเดีย ส่วนในประเทศไทยเองได้แก่ที่ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พิพิธภัณฑ์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และวิทยาลัยครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ จังหวัดปัตตานี

                ความวิจิตรงดงามของตุ๊กตาบางกอกดอลล์ มิใช่เพียงการสร้างแบบให้มีรูปลักษณ์ดูสมจริงเท่านั้น แต่ยังพรั่งพร้อมด้วยเครื่องประดับ – เครื่องแต่งกายที่ออกแบบได้อย่างสวยงามลงตัว นับเป็นผลิตผลทางศิลปกรรมทั้งจากช่างฝีมือที่มีความรู้ความชำนาญสูง และศิลปินอีกหลายท่านที่มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ผลงาน อาทิ หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) นายเรวัติ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นายชิต เหรียญประชา ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และนายประชุม มะนะ

                ผลงานเป็นจำนวนนับหมื่นๆ ชิ้นที่ผลิตขึ้น ณ บางกอกดอลล์ แห่งนี้ มีทั้งส่วนที่ผลิตขึ้นเพื่อการจำหน่ายและจัดแสดง
ซึ่งมีตัวอย่างให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้พบตุ๊กตาไทยในรูปแบบต่างๆ มากมายรวมทั้งยังมีมุมของตุ๊กตานานาชาติแสดงไว้อีกด้วย

                ที่ตั้ง : 85 ซ.รัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                โทร. 0-2245-3008 แฟ็กซ์. 0-2245-3929