Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติจำนวนประชากร

 
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน 
ข้อมูลของท้องถิ่นเขตราชเทวี
ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 
แขวง ชาย หญิง รวม
ทุ่งพญาไท 15,698 16,218 31,916
ถนนพญาไท 4,129 5,026 9,155
ถนนเพชรบุรี 7,053 8,076 15,129
มักกะสัน 8,246 8,649 16,895
รวม 35,126 37,969 73,095