Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 4  
ไตรมาสที่ 3 คลิกที่นี่
ไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่
ไตรมาสที่ 1 คลิกที่นี่
ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 4 คลิกที่นี่
ไตรมาสที่ 3 คลิกที่นี่
ไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่
ไตรมาสที่ 1 คลิกที่นี่