Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการคลัง

กลุ่ม :
ค้นหา :
  1. เปิดรับชำระเงินได้ทางไหนบ้าง
ตอบ   : 1.เงินสด
           2.เช็ค
           3.บัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 1% )
 

   คำถาม : เช็คสั่งจ่ายในนามของใคร
     ตอบ   : กรุงเทพมหานคร
 
คำถาม : จ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้ไหม
ตอบ   : ไม่ได้ เนื่องจากมีระเบียบกรุงเทพมหานคร กำหนดไว้ว่า วันที่ในเช็คต้องเป็นวันที่ปัจจุบัน หรือก่อนวันที่มาชำระภายใน 30 วัน
คำถาม : เปิดรับชำระเงินวันไหนบ้าง เปิดถึงกี่โมง
ตอบ   : เปิดวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 0.800 - 16.00 น.