ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติจับกุมและเปรียบเทียบปรับของฝ่ายเทศกิจ

สถิติจับกุมและเปรียบเทียบปรับของฝ่ายเทศกิจประจำเดือนมิถุนายน 2559

สถิติการจับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ 2559
เดือนมิถุนายน 2559

ประเภทความผิดตามมาตรา จำนวนผู้เสียค่าปรับ
(ราย)
ยอดปรับ(บาท)
ม.10 - -
ม.17 6 5,000
ม.20 88 27,700
ม.32 1 2,000
ม.33 2 3,000
ม.39 64 21,800
ม.55 4 5,000
รวม 165 64,500