ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติจับกุมและเปรียบเทียบปรับของฝ่ายเทศกิจ

สถิติจับกุมและเปรียบเทียบปรับของฝ่ายเทศกิจประจำเดือนธันวาคม 2558

สถิติการจับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ 2559
เดือนธันวาคม 2558

ประเภทความผิดตามมาตรา จำนวนผู้เสียค่าปรับ
(ราย)
ยอดปรับ(บาท)
ม.10 19 42,500
ม.17 7 7,000
ม.20 88 29,100
ม.32 1 300
ม.39 50 15,200
ม.55 - -
รวม 168 108,100