Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศเขตราษฎร์บูรณะ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
>>>(ดาวน์โหลดเอกสาร)<<<

บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดฝ่ายโยธา
>>>(ดาวน์โหลดเอกสาร)<<<

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) 
สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
>>>(ดาวน์โหลดเอกสาร)<<<

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (้เก็บขนมูลฝอย) 
สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
>>>(ดาวน์โหลดเอกสาร)<<<

ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ
สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
>>>(ดาวน์โหลดเอกสาร)<<<

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) 
สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
>>>(ดาวน์โหลดเอกสาร)<<<

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) 
>>>(ดาวน์โหลดเอกสาร)<<<

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) 
สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
>>>(ดาวน์โหลดเอกสาร)<<<

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (
รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก
สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
>>>(ดาวน์โหลดเอกสาร)<<<