ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 864 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)