ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา

ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)