ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

เปิดช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ  กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  ได้เปิดช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “นโยบายทันใจ” นโยบายที่ 1 สะอาด (CLEAN) การบริหารราชการใสสะอาด เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อันเป็นการสร้างการรับรู้ และสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสให้กับหน่วยงานภาครัฐ<<
 
>>ผู้อำนวยการเขตฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับช่องทางที่ได้เปิดให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีดังนี้
1. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ชั้น 1 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
2. ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ http://www.oic.go.th/INFOCENTER9/960                               
3.ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-427-4724 ต่อ 6807, 6843 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2428-4884 ต่อ 6807, 6808