ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา

v สำนักงานเขตสำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ

1 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0 2428 4747 0 2428 4884
โทรสาร 0 2427 4727 ต่อ 6809
E-Mail : ratburana_bma@hotmail.com

การเดินทาง:
รถประจำทางสาย 6 และ 37
เรือด่วนเจ้าพระยา

รายละเอียด อื่นๆ : 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานกรุงเทพมหานคร  

 
สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต 0-2428-3506
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0-2427-5858
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0-2428-4114
ฝ่ายปกครอง 0-2427-5420
ฝ่ายทะเบียน 0-2428-4884 ต่อ 6810-12 และ 6843
ฝ่ายโยธา 0-2428-4884 ต่อ 6815
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2428-4884 ต่อ 6819
ฝ่ายรายได้ 0-2428-4884 ต่อ 6822
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0-2427-4719 , 0-2428-0442
ฝ่ายการศึกษา 0-2428-4884 ต่อ6828
ฝ่ายการคลัง 0-2428-4884 ต่อ6834
ฝ่ายเทศกิจ 0-2428-4884 ต่อ6831
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0-2428-4884 ต่อ6837
v


กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
หัวข้อ : *

ข้อมูล :*

ชื่อ - สกุล :*

อีเมล์ :*

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :


*
กรอกตัวอักษร