Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา

33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 ถ.เฉลิมพระเกียรติ แขวง/เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2328-7149
โทรสาร  0-2328-7149 ต่อ 6359
e-mail   prawetdist@yahoo.com

 
 ฝ่ายปกครอง 0 2328 7149
ฝ่ายทะเบียน 0 2328 8981
ฝ่ายโยธา 0 2328 7110
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0 2328 8984
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 2328 8151
ฝ่ายรายได้ 0 2328 7161
ฝ่ายการศึกษา 0 2328 7152
ฝ่ายการคลัง 0 2328 8282
ฝ่ายเทศกิจ 0 2328 7150
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัดิการสังคม 0 2328 7428
สัสดีเขต 0 2328 7154
แรงงาน 02 328 8289
รถน้ำ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) 02 328 8508
ประปาสาขาพระโขนง 02 331 0031 - 32
ศูนย์ควบคุมสุนัข กทม. (จับหมา) 02 328 7460
สน.ประเวศ 02 328 6971-2
สน.บางนา 02 396 1656-8
สน.อุดมสุข 02 337 5544-6
สถานีดับเพลิงพระโขนง 02 311 4808 หรือ 199
สถานีดับเพลิงย่อยประเวศ 02 328 8081 หรือ 199