Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตประเวศ (4820)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตประเวศ (4820)
เอกสารแนบ