Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ (4761)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ (4761)
เอกสารแนบ