Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง(ราคาอ้างอิง)

ราคาอ้างอิงในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (15 พฤษภาคม 2560)
ราคาอ้างอิง (ราคากลาง)ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ (ฝ่ายการศึกษา)

เอกสารแนบ