Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง(ราคาอ้างอิง)

ราคาอ้างอิงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 42 รายการ (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559)
ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 42 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตประเวศ