Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง(ราคาอ้างอิง)

ราคาอ้างอิงจัดซื้อในการรักษาความสะอาด 16 รายการ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด จำนวน  16 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตประเวศ