Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง(ราคาอ้างอิง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตประเวศ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เอกสารแนบ
เลขรับที่ 364.2