Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง(ราคาอ้างอิง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสสวนสาธารณะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสสวนสาธารณะ สำนักงานเขตประเวส ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 33 รายการ 
เอกสารแนบ