Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่าง TOR

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบและเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน จำนวน 1116 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบและเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน จำนวน 1116 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ