Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่าง TOR

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 คน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 คน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารแนบ