Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายงานขอซื้อขอจ้าง

รายงานขอจ้าง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 คน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานขอจ้าง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 คน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 
เอกสารแนบ