Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

#เขตประเวศ ตรวจโป๊ะและจุดที่ประชาชนจะมาลอยกระทงในพื้นที่
วันที่ 21 ตุลาคม 2563  13.30 น. นายวรเศรษฐ์   วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจโป๊ะในพื้นที่ บริเวณสวน 50 พรรษา มหาจักรีและวัดกระทุ่มเสือปลา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของประชาชนที่จะมาลอยกระทง ในเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงในวันที่   31 ตุลาคม 2563 นี้

ภาพ: สารทูล
ข่าว : วิมลมาศ