Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

# Now !!! ผลักดัน ทันใจ แก้ไขทันที#เขตประเวศตรวจความเรียบร้อยในพื้นพร้อมแก้ไขปัญหาทันที
วันนี้ 21 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น. นายวรเศรษฐ์  วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ บริเวณถนนสุขาภิบาล 2 จากการลงพื้นที่พบปัญหาการชำรุดของบาทวิถี  ต้นไม่บดบังทัศนวิสัย การจอดรถบนทางเท้า และสายสื่อสารขาดพาดต้นไม้ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  ฝ่ายโยธา  และเทศกิจ เข้าดำเนินการแก้ไขทันที

ภาพ : สารทูล
ข่าว : วิมลมาศ