Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

#เขตประเวศ​ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ซอยในพื้นที่

13 พฤศจิกายน 2562 นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมาย นายชโย ทองศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ​ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ถางหญ้า และกำจัดวัชพืช ในซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 7 แยก 2 เพื่อความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ข่าว: ศรุต