Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

#เขตประเวศ เทคานซ่อมสะพานคนเดิน

12 พฤศจิกายน 2562 นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบนายชูเกียรติ เชิดโฉม หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการเทคานซ่อมสะพานคนเดิน บริเวณลำรางสองห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายโยธา ข่าว: ศรุต