Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

#เขตประเวศ​ #พัฒนาทำความสะอาดตัดหญ้าเกาะกลางถนนในพื้นที่

7 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ​ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมาย นายชโย ทองศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ​ พัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชบริเวณเกาะกลางถนนสุขาภิบาล 2 (แยกมาสด้า) พร้อมทั้งเก็บขยะทั้ง 2 ฝั่งถนน เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดในพื้นที่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ข่าว: ศรุต