Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

ผอ.เข้ม....รับมือไวรัสร้าย โควิด -19 #ประเวศ ประชุมพนักงานทำความสะอาดสำนักงานเขต เน้นความปลอดภัยในการทำงานและรับมือกับ โควิด -19

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ประชุมพนักงานทำความสะอาดสำนักงานเขต ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตประเวศ เพื่อมอบนโยบาย ในการรับมือ โควิด-19 โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสสาธารณะ ในทุกๆ 1 ชั่วโมงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดที่สำคัญหรือฝ่ายที่มีประชาชนมาติดต่อจำนวนมาก รวมถึงให้ตระหนักถึงการดูแลตัวเอง พร้อมทั้งได้จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดเพื่อช่วยป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเพื่อความความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเขต

ภาพ/ข่าว: วิมลมาศ