Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

หน่วยเบสจัดให้ ....แก้ไขทันที #ประเวศเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ

>> วันที่ 2 มีนาคม 2563 ฝ่ายโยธา#ประเวศ จัดพี่ๆหน่วยเบส เปลี่ยนฝาท่อชำรุด ซอยอ่อนนุช 57 เขตประเวศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถและถนนบริเวณนั้น

ภาพ: ฝ่ายโยธา
ข่าว: วิมลมาศ