Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

ชุมชนสะอาด ปลอดขยะและสิ่งสกปรก #ประเวศปรับปรุงภูมิทัศน์

>> วันที่ 2 มี.ค. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศ พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ บริเวณหมู่บ้านเสรี เพื่อความสะอาดและความเรียบร้อยในพื้นที่ ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ