Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

ไอ จาม เกิดจากฝุ่น....ไออุ่นเกิดจากเรา#ประเวศล้างถนนอ่อนนุช

วันนี้ 29 ก.พ.2563 นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำดำเนินการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ บริเวณถนนอ่อนนุช เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองพื้นที่เขตประเวศ

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: วิมลมาศ