Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

#เขตประเวศ ร่วมกับกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักพัฒนาสังคม ลงตรวจแปลงนาเกษตรกร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้นายแสวง จันทพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นำคณะนักวิชาการเกษตร จากกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักพัฒนาสังคม ลงตรวจสอบสภาพแปลงนาข้าว เกษตรกร ของ นาย บุญสม เตี๋ยวบู๊ เลขที่ 172 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก 14-1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. จำนวน 62 ไร่
จากการตรวจสอบสภาพแปลงนาข้าวเบื้องต้น พบว่าเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 นอกฤดูการ อายุข้าวขณะนี้ประมาณ 70 วัน มีอาการกิ่งใบแห้ง ต้นแห้ง เป็นบริเวณกว้าง สาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์โดยทั้งนี้จะได้ประสานงานไปยัง
กรมการข้าว และกรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายดังกล่าว ต่อไป

ภาพ : ณพวิทย์
ข่าว : อาร์แสวง