Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

เก็บกวาดให้หมด หมดจดงามตา #เขตประเวศทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่
(18 ก.พ. 63)​ พี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พัฒนาทำความสะอาดวัดทุ่งเศรษฐี เพื่อความสะอาดและความเรียบร้อยของศาสนสถานในพื้นที่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาพ:ฝ่ายรักษาความสะอาด
ข่าว:เสาวรักษ