Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

#เขตประเวศจัดพิธีมอบผ้าพันคอและหมวกพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน

17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานในพิธีรับมอบบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน และพิธีพระราชทานผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทานไว้ ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2563
>>>โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ (นายนิวัฒน์ ดวงจิโน และนางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันทน์) คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ และจิตอาสาฯ เข้าร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

ภาพ : สารทูล
ข่าว : วิมลมาศ