Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

#ประเวศร่วมกิจกรรม"เกี่ยวรัก เกี่ยวรวง(ข้าว)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น.
>>นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ
มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ ร่วมกิจกรรม" เกี่ยวรัก เกี่ยวรวง(ข้าว) "โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ฟาร์มบ้านแก้ว เคหะฉลองกรุง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

>>กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ส่งเสริมการผลิต การตลาดสินค้าชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกร ประชาชนร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรมการทำนาในแบบวิถีชีวิตชนบท

ภาพ: วรพงษ์
ข่าว: วิมลมาศ