Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

#เขตประเวศตรวจเฝ้าระวังคุณภาพของอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ

7 ตุลาคม 2562 : นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้นายสันติ โคตรมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแห้งและอาหารแปรรูปที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบ ปรุงอาหารเจ และตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ผู้จำหน่ายอาหารเจ และผู้บริโภคทั่วไป ตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า TESCO LOTUS สาขาซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารเจให้ถูกสุขลักษณะ และผู้บริโภคอาหารเจได้รับการคุ้มครองว่าอาหารเจมีควาอิมปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตราย ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ