Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

#เขตประเวศ​ #พัฒนาปรับภูมิทัศน์ซอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

7 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ​ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมาย นายชโย ทองศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ​ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ถางหญ้าตัดหญ้า และกำจัดวัชพืช ในซอยรามคำแหง 2 ซอย 46 ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ข่าว: ศรุต