Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักงานเขต

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 13:00 น . ผู้อำนวยการเขตประเวศ ( นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ )ได้เข้าไปทำธุระและถือโอกาส ตรวจความเรียบร้อยภายในชุมชนจรเข้ขบ
       วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 13:00 น . ผู้อำนวยการเขตประเวศ ( นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ )ได้เข้าไปทำธุระและถือโอกาส ตรวจความเรียบร้อยภายในชุมชนจรเข้ขบ ก็ได้พบปัญหาที่สำคัญเรื่องความไม่ปลอดภัย แก่ลูกหลานของพี่น้องชุมชนจระเข้ขบ สาเหตุเนื่องจาก ทางเดินเท้าเป็นสันเขื่อน คสล.มีความกว้างประมาณ 1 เมตรแต่ไม่มีราวกันตก และเด็กในชุมชนนี้มีเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่ก็จะ เดินเล่นกันที่ทางเดินสันเขื่อน คสล. ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว และ เด็กเล็กบางคนมีถีบรถจักรยาน บนสันเขื่อนผ่านไปมาตามประสา เด็กเล็ก
    
   กรณีเช่นนี้หาก ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ในบ้านซึ่งไม่ได้สังเกตุเด็กอย่างใกล้ขิด และเกิดเด็กเล็ก ถีบรถจักรยานล้มพลัดตกลงไปในคลอง ซึ่งมีความกว้างและความลึก มากพอควร (มิดหัว ผู้ใหญ่) หรือแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆเดินชนกันตามประสาวัยเด็ก และพลัดตกลงไปในคลอง หากโชคดีที่ว่ายน้ำเป็น ก็สามารถที่จะรอดชีวิต แต่เด็กคนไหนที่ว่ายน้ำไม่เป็นนั่นหมายถึงอันตรายแก่ชีวิตแน่นอน
       
ผมได้สอบถามพี่น้องประชาชนละแวกดังกล่าวทราบว่าเคยมี เด็กเล็กจมน้ำเสียชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวมาแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคยมีเด็กเล็กตกลงไปในคลอง จมน้ำเสียแก่ชีวิตมาจำนวน 6 ราย
       
จากนี้ไปผมจะได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและดำเนินการก่อสร้างราวกันตก เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่บุตรหลานของพี่น้อง ในชุมชนจรเข้ขบ อย่างเร่งด่วน
       
ตามนโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง )โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด