Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รับสมัครงาน ประกาศคัดเลือกบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสามสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพระนคร (จัดทำ22มิ.ย.64)