Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รับสมัครงาน ประกาศคัดเลือกบุคคล

เขตพระนครแจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลฯ
        สำนักงานเขตพระนคร แจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2564 ตามประกาศสำนักงานเขตพระนคร ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ทั้งนี้ หากสถานการณ์คลี่คลาย จะได้แจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ (ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2564)