Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รับสมัครงาน ประกาศคัดเลือกบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จัดทำ5เม.ย.64)
     ประกาศสำนักงานเขตพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 2 เมษายน 2564  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 22818124-25, 0 2281 5370 ต่อ 6585 หรือ 0 2281 5578

     อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่