Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รับสมัครงาน ประกาศคัดเลือกบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสักนักงานเขต ประจำปีงบ2563 (19มี.ค.63)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสักนักงานเขต ประจำปีงบ2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

เอกสารแนบ