Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รับสมัครงาน ประกาศคัดเลือกบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสักนักงานเขต (31ต.ค.62)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสักนักงานเขต  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

เอกสารแนบ