Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

นานาสาระน่ารู้

ศาลหลักเมืองของกรุงเทพฯ
>>#‎ไหว้หลักเมืองเสริมหลักชัยให้กับชีวิต#<<

มีความเชื่อมาช้านานแล้วว่าหากอยากเจริญในหน้าที่การงาน ต้องไปสักการะบูชาศาลหลักเมือง

ในโอกาสวันปีใหม่นี้ สำนักงานเขตพระนคร : Pranakorn Care U จึงถือโอกาสเชิญชวนทุกท่าน เดินทางไปไหว้พระศาลหลักเมือง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย


สำหรับศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ นั้น สืบเนื่องมาจาก ประเพณีโบราณในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธีการยกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรสำหรับยึดถือทางจิตใจว่าบ้านเมืองที่สร้างขึ้นนั้น มีรากฐานฝังไว้อย่างแน่นอนแล้ว ให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขรุ่งเรืองสถาพรตลอดไป