Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (8เม.ย.63))
ด้วยกรมธนารักษ์จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้บริการอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อาทิ ผู้ที่ตกงาน ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 11.30 - 12.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร